MOST Digital

Ailean yksi tärkeimmistä yhteistyökumppaneista vuosien ajan on ollut ohjelmistorobotiikkaan ja tekoälyratkaisuihin erikoistunut MOST Digital.

Alun suunnittelu- ja kehitystyön kautta Aileasta on muodostunut MOST Digitalille tärkeä resurssi- ja osaamislisä sen omien työntekijöiden lisäksi.

Konsulttiyrityksenä aloittanut MOST Digital tarvitsi ketterän osaajakumppanin

MOST Digital aloitti toimintansa alun perin konsulttipohjalta ilman omia teknisiä resursseja. Haasteena oli kuitenkin tarpeeksi ketterän teknologiatoimittajan löytyminen, joten MOST Digital päätti alkaa tuottamaan automaatiopalveluita itse.

Toteutustyössä MOST Digital valitsi yhteistyökumppanikseen Ailean, ja toimintansa alkuvaiheessa Ailea vastasi merkittävältä osalta MOST Digitalin toteuttajaresurssoinnista. Nopeasti yritykset päätyivät synergiakuvioon, jossa Ailea toimittaa MOSTille osaamista ja koodausapua sekä monipuolista arkkitehtuuri- ja suunnitteluapua robotiikka- ja automaatiototeutuksiin.

MOST Digital ymmärsi nopeasti tarpeen oman automaatioalustan luomiselle. Alustan, joka palvelisi yrityksen asiakkaita paremmin kuin mikään olemassa oleva ohjelmistorobotiikkatyökalu yksistään. Näin syntyi yrityksen oma OIVA-alusta, jonka suunnittelu- ja kehittämistyössä Ailea oli tiiviisti mukana sen ensimmäisistä versioista lähtien.

OIVA on huippuluokan avoimeen lähdekoodiin perustuva All-in-One Open RPA -tuotekokonaisuus, jolla on mahdollista rakentaa robotti- ja tekoälyominaisuuksia nopeasti ja tehokkaasti käyttäjän ohjelmistorobotiikkatarpeisiin sovitettuina kokonaisuuksina.

 

Monipuolista yhteistyötä aina tarvittaessa

MOST Digitalin Sami Säisän mukaan Ailea on ollut joustava kumppani, jolta on saatu osaavaa asiantuntija-apua niin jokapäiväisistä asiakastöistä syntyneisiin pullonkaulatarpeisiin kuin arkkitehtuurikehittämiseen.

Kaiken kaikkiaan yhteistyö on sisältänyt niin robotiikkaa, automaatiota ja datan visualisointia kuin koneoppimista ja tekoälyn kehittämistäkin. Osaamista vuokrataan Ailealta tuntipohjaisesti aina tarpeen mukaan.

Säisä kiittelee myös Ailean mallia, jossa Ailea kouluttaa omat työntekijänsä. Näin Ailea on voinut tarjota tukea myös MOST Digitalin omien työntekijöiden perehdyttämiseen.

Työn tekemisen malli on mukautunut vuosien mittaan

Ailean osalta yhteistyö on aina ollut hyvin joustavaa. Yhteistyön käytänteitä on myös muokattu sitä mukaan, kun tarvetta on syntynyt.

Konkreettisia esimerkkejä yhteistyön käytäntöjen muutoksista ovat muun muassa työvoiman varaamiseen liittyvät tavat ja miten Ailea ilmoittaa työvoiman saatavuudesta. Nämä ovat vuosien varrella muuttuneet moneen kertaan, ja käytänteitä on jatkuvasti hiottu paremmiksi.

Tavoitteena on aina ollut entistäkin parempien ja toimivampien toimintamallien löytäminen, jotta yhteistyö olisi mahdollisimman tehokasta ja sujuvaa molemmille osapuolille. Ailealla ei tuijoteta kelloa, työntekijöiden sijaintia tai työnteon paikkaa, mikä takaa luvattujen projektien ajantasaisen ja täsmällisen toimittamisen.

Kumppanuutemme on vahvasti liimautunut yhteen. Suunnitelmissa on myös yhä edelleen syventää kumppanuuttamme, tiivistäen mm. asiakkuuksien hankintaa ja palvelutarjooman yhteensovittamista.

Olemme lähteneet pienestä, ja yhteistyö on kasvanut suuremmaksi vuosien varrella. Olemme joustavasti muokanneet yhteistyön luonnetta aina tarpeen mukaan.