Arol Finance Oy

Ailea toteutti ohjelmistorobotin siirtämään Arol Financen asiakasyrityksen laskuja taloushallinnon järjestelmään päivittäin.

Ailea vakuutti mukautumiskyvyllään uusien tilanteiden edessä ja valmiudellaan muuttaa toimintatapojaan tarvittaessa.

Arol Financen kirjanpitäjiltä meni aiemmin 2–3 tuntia päivässä laskujen manuaaliseen siirtoon. Ohjelmistorobotti tekee saman työn 15–20 minuutissa.

Arol Financella asiantuntijoiden aikaa vapautui mielenkiintoisempiin tehtäviin

Arol Finance on Ailean pitkäaikainen kumppani, jolle Ailea alun perin toimi IT-tukena ja laitehankkijana. Yhteistyö syveni kuitenkin ohjelmistorobotiikan toteutuksiin, kun huomattiin, että Arol Finance voisi hyötyä automatisaatiosta.  

 

Rutiininomaiset tehtävät veivät ihmiseltä 2–3 tuntia päivittäin

Arol Financella on asiakas, jonka sähköiset laskut vaativat päivittäistä siirtämistä Arol Financen ylläpitämään sähköiseen taloushallinnon järjestelmään asiakkaan omasta järjestelmästä. Tämä tehtiin ennen manuaalisesti joka aamu, ja kirjanpitäjällä meni prosessiin 2–3 tuntia riippuen laskujen määrästä. 

Ailealla ja Arol Financella kuitenkin huomattiin, että työn voisi automatisoida. Vaihtoehtona oli liittymän rakentaminen asiakkaan toiminnanohjausjärjestelmän ja taloushallinnon ohjelman välille. Isojen talojen ohjelmien rajapintaratkaisut ovat kuitenkin yleensä melko arvokkaita toteutuksia.  

Todettiin, että rajapintaa ei tarvittaisi, jos tietojen siirron hoitaisi ohjelmistorobotti. Robottitoteutus olikin loppupeleissä huomattavasti kustannustehokkaampi ratkaisu.  

Ohjelmistorobotti toimii järjestelmissä kuin ihminen

Nykyisin laskuja siirtää päivittäin ohjelmistorobotti, joka toimii järjestelmissä aivan kuin ihminen. Erona ihmiseen ohjelmistorobotti on kuitenkin huomattavasti nopeampi eikä väsy tai kyllästy monotoniseen työhön.

Laskujen siirron lisäksi robotti myös pystyy lukemaan laskujen sisällön ja sen perusteella jaottelemaan laskut oikeisiin alakansioihin. Se myös raportoi esimerkiksi puutteellisista ja virheellisistä laskuista.

Koska mitään uutta infrastruktuuria tai ohjelmistoarkkitehtuuria ei ollut tarvetta rakentaa, Arol Financella ei tarvinnut opetella uuden järjestelmän käyttöä. Robotti on myös hyvin koulutettu eikä vaadi paljoa ylläpitoa.  

Yksi ohjelmistorobotin tärkeimmistä hyödyistä oli, että se vapautti Arol Financella asiantuntijoiden aikaa mielenkiintoisempiin ja vaativampiin tehtäviin.  

Ohjelmistorobotin ei ollut tarkoitus alun perinkään korvata ihmisen työpanosta, vaan vapauttaa ihminen mielenkiintoisempiin aivotyötä vaativiin tehtäviin.

Yhteistyötä on helppo jatkaa myös tulevaisuudessa

Arol Financen toimitusjohtajan Ari Mäkisen mukaan he näkevät mielellään yhteistyön jatkuvan vielä tulevaisuudessakin Ailean kanssa vastaavanlaisissa projekteissa. Arol Financen asiakkaat hyötyvät yhteistyöstä, jossa yhdistyy molempien kumppaneiden selkeä rooli omasta osaamisesta ja taustasta. 

Mäkisen mukaan yhteistyö on ollut helppoa ja mutkatonta, kun kyseessä on tuttu kumppani pidemmältä ajalta. Kumppanit tuntevat toistensa osaamisen sekä Ailea Arol Financen ajattelumaailman ja tarpeet.  

Työntekijämme eivät halua pelkkää näppäilytyötä. Ohjelmistorobotin myötä työn sisältö onkin parantunut heidän osaltaan. Lisäksi ohjelmistorobotti on tuonut lisäarvoa Arolille imagomielessä; olemme tehneet ja toteuttaneet sellaista, mitä muut vasta suunnittelevat.